Datum: 18-03-2018 - 12:59

Al eeuwenlang zwerft de mens door het huidige Weststellingwerf. De oudste sporen zijn van de Hamburgcultuur, circa 14.000 jaren oud. Sporen van vaste bewoning treffen we in dit gebied vanaf de 9e eeuw aan. Archeologische vondsten vertellen over het dagelijkse leven van de Stellingwervers vanaf die tijd, over hun gevoel voor schoonheid, hun rijkdom en hun cultuur. Vanuit de 13e eeuw duiken enkele dorpen op uit de schemer van de middeleeuwen, als eerste Oldeholtpade in 1204.

Geschiedenis zilverenmuntOp de foto: Zilveren munt uit het eind van de 13e eeuw, gevonden in Munnekeburen.
2/3 ruitergroot van de Heer van Beaumont, Boudewijn van Avesnes, neef van de bisschop. De munt is gesnoeid zodat de eigenaar de munt weer kon uitgeven en ook een klein beetje extra zilver had om te verkopen.


Het oudst bekende document waarin de naam Stellingwerf voorkomt dateert uit 1309, waarmee wordt aangetoond dat er een eenheid in dit gebied was. In dat jaar waren de Stellingwerven samen met de inwoners van Schoterwerf en Oostzeeïngerland in conflict met de bisschop met Utrecht. De Stellingwervers erkenden wel de Duitse keizer als machthebber maar niet de door hem aangewezen bestuurder. Het was een onafhankelijk gebied met een min of meer democratisch gekozen bestuur. Dat was overigens in deze regionen geen uniek verschijnsel.

In 2009, het jubileumjaar 'Stellingwarf 700', werd een 15e-eeuws afschrift teruggevonden van een vermoedelijk in de 14e eeuw opgesteld landrecht voor de Stellingwerven.
In 1498 eindigde volgens de geschiedenisboeken de veelgeroemde Friese vrijheid. De Stellingwerven behielden hun vrijheid echter nog tot 1500 en zijn zo de laatste vrije Friezen te noemen.

Geschiedenis BlessebrugschansIn 1517 werden de Stellingwerven opgesplitst in een Oosteinde en een Westeinde, of zoals wij dat nu noemen Ooststellingwerf en Weststellingwerf.
Rond het rampjaar 1672 heeft dit gebied veel geleden onder de oorlogshandelingen. Niet alleen de vijandelijke Munsterse troepen plunderden de dorpen, maar ook soldaten van het eigen Staatse leger misdroegen zich regelmatig. De toen zo belangrijke Friese waterlinie lag grotendeels in Stellingwerfs gebied, met schansen bij onder andere de Blessebrug, Slijkenburg en Oldeberkoop.

Weststellingwerf heeft eeuwenlang een sterk agrarische karakter gehad. Daarnaast werd vanaf de 17e eeuw commercieel turf gegraven. In de 19e eeuw raakten de veengebieden echter uitgeput, wat leidde tot grote armoede en werkloosheid, met name rond Noordwolde. Door het leren vlechten van manden en later ook van stoelen, hadden veel gezinnen een nieuwe inkomstenbron.
In de 20e eeuw begon hier de industrialisatie en vonden ook steeds meer mensen werk in de dienstverlening.

De gebeurtenissen en activiteiten van de afgelopen eeuwen hebben veel sporen in het landschap achtergelaten, waaronder sloten, rivierdijken, landweren, schansen, wegen, kerken, houtwallen, petgaten en talloze andere elementen.

Geschreven door de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.
www.historieweststellingwerf.nl

Meest populair

  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • Nieuwe ‘Recycle Boulevard’ van Omrin is meer dan een kringloopwinkel
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.
  • Opendag crematorium Haskerpoort Oudehaske.
  • Daniël Oostra trekt volle feesttent Zuiderfeest.