Datum: 25-03-2019 - 07:33
18
me
'18
Kleine sportverenigingen hebben zorgen over de toekomst
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Kleine sportverenigingen hebben zorgen over de toekomst

Van de kleine sportverenigingen in Fryslân ziet 45% de ontwikkeling van het ledental op korte of langere termijn als een bedreiging voor de toekomst. Door onder andere vergrijzing, krimp en individualisering zijn zij bang dat er in de toekomst niet...

genoeg leden zijn om te blijven voortbestaan. Bij grote verenigingen is dat aandeel 12%. Ook op andere aspecten ondervinden kleine verenigingen meer problemen dan grote verenigingen, zoals bijvoorbeeld financiën. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sport Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het Mulier Instituut.
Onderzoek naar Friese sportverenigingen Begin 2016 en eind 2017 is een vragenlijst uitgezet onder alle Friese sportverenigingen om in kaart te brengen hoe het met ze gaat. In totaal hebben 405 Friese verenigingen meegedaan. Het onderzoek voorziet gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties van informatie, waardoor zij betere keuzes kunnen maken voor de sportverenigingen nu en in de toekomst.
Kleine verenigingen minder organisatiekracht Van de kleine sportverenigingen heeft 60% voldoende organisatiekracht en van de grote verenigingen is dit 79%. Organisatiekracht is de mate waarin een sportvereniging in staat is haar sportaanbod te organiseren voor haar (potentiële) leden en bestaat uit vijf criteria: leden, kader (arbitrair, bestuurlijk en sporttechnisch), accommodatie, beleid en financiën. Te weinig organisatiekracht kan leiden tot zorgen over het voortbestaan van de vereniging.

Bron: Onderzoek naar Friese sportverenigingen 2018, bewerking FSP

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Zomertijd: komkommertijd