Datum: 20-09-2019 - 01:48
11
jun
'19
Weststellingwerf blijft investeren ondanks financiële tegenvaller jeugdzorg
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Weststellingwerf blijft investeren ondanks financiële tegenvaller jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft ook Weststellingwerf een financieel tekort op...

jeugdzorg. Ondanks deze tegenvaller blijft de gemeente investeren.
In het collegeprogramma ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en doen!’ staan onze ambities op de thema's Bestuurlijke Vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving.
De komende jaren willen we in totaal € 13 miljoen investeren in onder andere de volgende projecten:
 Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse
 Infrastructuur Lycklamaweg Wolvega
 Recreatie Rottige Meente - Driewegsluis
 Verbetering sportaccommodaties - kunstgrasvoorzieningen
 Fietspad langs de Linde
 Scholen
 Centrum Wolvega
Om dit te realiseren, gebruiken we onder andere de precariogelden.
Tekort op jeugdzorg
In 2015 werd jeugdzorg een taak van de gemeente. Bij de overdracht door het rijk is fors op jeugdzorg bezuinigd. De komende jaren verwacht Weststellingwerf een jaarlijks tekort van € 2 miljoen op het Sociaal domein, waaronder jeugdzorg. Naast maatregelen om zelf meer grip te krijgen op de uitgaven, zal de gemeente nadrukkelijk bij het Rijk aandringen op meer geld voor jeugdzorg.
Om de financiele resultaten in de komende jaren verder te verbeteren, blijft de gemeente zoeken naar ruimte in bestaande budgetten en mogelijke besparingen door meer efficiency en effectiviteit.
De voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 is te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • Voormalig Tramstation omgetoverd tot een gezellige lunchroom.
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.