Datum: 14-10-2019 - 20:46
06
jul
'19
Hemrikkerscharren met uitkijktoren ‘Skarrekiker’ klaar!
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Hemrikkerscharren met uitkijktoren ‘Skarrekiker’ klaar!

Met de nieuwe uitkijktoren is de natuurinrichting in de Hemrikkerscharren afgerond. Woensdagochtend 3 juli was de feestelijke oplevering van het natuurgebied en de toren. Daarbij werd ook de naam van de toren...

onthuld: Skarrekiker. Hemrikker-scharren geeft ruimte aan natuur, en aan mensen. Vanaf de uitkijktoren kunnen zij genieten van het uitzicht op het beekdal.

Leerlingen van OBS De Bôge en ROC Friese Poort Drachten openden de toren feestelijk, samen met gedeputeerde Douwe Hoogland, Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer, Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân en Tineke Jagersma, voorzitter van de gebiedscommissie Koningsdiep. Berend de Boer – oud-leerling van De Bôge en bedenker van de naam - onthulde de naam van de toren: Skarrekiker.

Kinderen van OBS De Bôge maakten in 2017 schetsen voor hun droomuitkijktoren. Op basis daarvan werden drie ontwerpen gemaakt. De kinderen konden daarna stemmen op hun favoriete ontwerp. Met dat ontwerp gingen leerlingen van ROC Friese Poort Drachten aan de slag. Samen met aannemer De Boer bouwden ze de afgelopen weken de toren. Het uitwerken van een goede, mooie en vooral veilige toren nam wat meer tijd in beslag dan vooraf verwacht. Het resultaat mag er zijn: een prachtige speel- en uitkijktoren aan het Hemrikerpaed om van het uitzicht op het beekdal van het Alddjip te genieten.

Natuurinrichting
De natuurinrichting en uitkijktoren zijn onderdeel van het gebiedsinrichtingsproject Koningsdiep in het beekdal van het Alddjip. Er is 81 hectare nieuwe natuur ingericht in de Hemrikkerscharren. Ook is een nieuwe meander (beekkronkel) uitgegraven en aangesloten op het Alddjip. De inrichting stond in het teken van overgangen tussen kruidenrijk grasland op de flank naar vochtig hooiland bij de beek. Daarvoor was het nodig de waterhuishouding aan te passen. Bijvoorbeeld door het dempen of ondieper maken van sloten. Het maakt de Hemrikkerscharren tot een gevarieerd leefgebied voor planten en dieren. Bijvoorbeeld de grote boterbloem en holpijp, en verschillende vlinder- libel- en insectsoorten.

De gebiedscommissie Koningsdiep werkt in opdracht van de provincie aan de inrichting rond het Alddjip. In de commissie zitten vertegenwoordigers van recreatie, natuur, landschap, water en landbouw uit de streek. Samen met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten en gemeente Opsterland werken zij aan het project.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019