Datum: 18-01-2020 - 08:05
03
nov
'19
De kracht van de verbijstering
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

De kracht van de verbijstering

soms ben je werkelijk verbijsterd, nu ook, nu ik toevallig kennis heb genomen van een gesprek dat plaatsvond tussen ambtenaren van de gemeente Maastricht en...

een bezorgde burger. De zorgen betreffen de uitrol van 5G. Er is gebleken dat in Maastricht, maar ook in andere gemeenten de uitvoering al begonnen is, zonder dat er democratische besluitvorming onder ligt, of inspraak mogelijk is. En dan vraag jij je natuurlijk af in hoeveel gemeenten? ook in die van mij?  Zo'n gesprek heeft dan plaats en je weet dat er een wethouder, en een college van Burgemeester en Wethouders voor verant woordelijk is, echter soms kun je gewoon je oren niet geloven.
Op grond daarvan kom ik tot de conclusie dat het blijkbaar niet langer de missie van overheden is om het voor burgers veilig te houden. Iemand heeft gezien dat er in de openbare verlichting voor zijn huis al 5G is geïnstalleerd. En in die woning ervaren deze mensen sindsdien gezondheidsklachten. Er wordt een melding gedaan bij de gemeente. De dienst stelt dat de betreffende armaturen gewoon besteld zijn bij Phillips, en ze vragen zich af  hoe ze zouden moeten controleren of het wel om 5G gaat. Die kennis ontbreekt. De burger vraagt om ondertussen alles te stoppen en er niet mee door te gaan, totdat er duidelijkheid is. " College en dienst, neem je verantwoordelijkheid want wat kan zo'n zender in een lantaarnpaal allemaal doen?".  
"Dat is onze rol niet" zeggen de ambtenaren.  De gesprekspartner toont zich verbijsterd: " de zorg voor de burger zou toch het belangrijkst moeten zijn?  Op deze manier heb ik geen vertouwen in de politiek. Mensen die lijden onder de straling zijn toch ook belangrijk.. doe er alstublieft wat aan". De ambtenaar stelt: " dat dit niet verenigbaar is met zijn functie, wanneer ik aan de bel trek krijg ik een strafmaatregel aan mijn broek, ik ken klokkenluiders   die vanuit een villa nu in een tien jaar oude caravan wonen, en moeite hebben om een uitkering te krijgen".
Zo gaat dat dan, terwijl men weet dat het zaakje helemaal niet klopt, er wordt wel verwezen naar andere overheden en instanties, het bekende afschuif systeem. Wanneer wethouders, Colleges en gemeenteraden zich verstoppen in het systeem dan worden de telecom bedrijven rijk ten koste van de gezondheid van burgers, uw overheid leent zich er blijkbaar voor. Verbijsterend, maar dat kan krachtig zijn. Mensen accepteer het niet dat gezondheid niet leidend is bij uw politici, laat je horen, doe je mond open, want dat is de kracht van de verbijstering.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019