Datum: 12-07-2020 - 15:15
11
nov
'19
Lokaal akkoord sport en bewegen Weststellingwerf klaar voor de start
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Lokaal akkoord sport en bewegen Weststellingwerf klaar voor de start

Weststellingwerf heeft als eerste gemeente in Friesland een lokaal akkoord sport en bewegen. FC Wolvega, Korfbalvereniging SCO, Stichting Comprix, sport- en...

beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente zetten donderdag 7 november samen een handtekening onder het akkoord. Dit akkoord laat de gezamenlijke ambitie zien om alle inwoners met plezier te laten sporten en bewegen.
Uit de startblokken
Het definitieve akkoord ligt er en daarmee klinkt het startschot. Alle partijen kunnen nu beginnen met de uitvoering van het akkoord. Wethouder Jack Jongebloed is blij met het akkoord, want het is tot stand gekomen door samenwerking en met betrokkenheid van alle partijen. “We hebben samen bepaald wat de belangrijkste speerpunten zijn. Sportformateur Andre Kasel heeft tijdens interactieve sessies ideeën opgehaald bij de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties en dit verwerkt in het akkoord. Samen geven we invulling aan het akkoord. Daardoor wordt het breed gedragen. En nu is het tijd voor de uitvoering.”
Waarom doen we dit?
Weststellingwerf wil een vitale gemeente zijn. Dat betekent dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te kunnen sporten en bewegen. Jack Jongebloed benadrukt dat het een akkoord is van de verenigingen en maatschappelijke organisaties. “Als gemeente faciliteren wij hen. Zij moeten alles nu in gang zetten en zorgen dat bestaande initiatieven blijven bestaan. Het is mooi om te zien dat de verenigingen elkaar nu nog beter weten te vinden, ze bundelen hun krachten. Het akkoord is voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperkingen. Het zorgt er in ieder geval voor dat er contacten worden gelegd. Het voorkomt eenzaamheid, maar ook is er een link met onderwijs. Van jongs af aan komen kinderen in contact met beweging.”
Wat merken de inwoners hiervan?
Sport leeft volop in de gemeente. Er gebeurt al veel. “Denk aan een project voor kinderen met een handicap of ouderen die wekelijks met elkaar fietsen. Onze sportkampioenen worden gehuldigd en er is een extra sportveld aangelegd. Maar ook is er op het gebied van gezondheid al een en ander gebeurd. De Steense is rookvrij en er is vanuit de verenigingen steeds meer aandacht voor gezonde sportkantines. Met de subsidie die we voor dit lokaal sportakkoord krijgen van het Rijk, kunnen we nog meer uitvoering geven aan de plannen.
Hoe nu verder?
Door het getekende sportakkoord stelt het rijk voor twee jaar subsidie beschikbaar. Per jaar betekent dit € 20.000 voor de uitvoering.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019