Datum: 31-03-2020 - 01:20
04
dec
'19
Rechter wijst bezwaren Milieudefensie over boring Vermilion in Noordwolde af
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Rechter wijst bezwaren Milieudefensie over boring Vermilion in Noordwolde af

Harlingen – De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat de boring naar gas door Vermilion bij Noordwolde...

negatieve gevolgen zal hebben voor Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De uitspraak van de Raad van State eind mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde ervoor, dat de op dat moment geldende drempelwaarden voor stikstof niet meer mochten worden gebruikt. Op basis hiervan stelde Milieudefensie begin augustus dat voor het boorproject Noordwolde een natuurvergunning nodig is. Het project zou stikstofdepositie veroorzaken op het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.
 
Vermilion heeft het project Noordwolde daarna aangepast. Middels de nieuwe stikstofberekening (AERIUS) is vastgesteld, dat de stikstofdepositie van het project 0,00 mol per hectare per jaar bedraagt. Hiermee is aangetoond dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied en er dus geen natuurvergunning nodig is. De minister heeft dit bevestigd.
 
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geeft de minister en Vermilion nu gelijk, en wijst het verzoek van Milieudefensie om de booractiviteiten op te schorten, af.
Boring Noordwolde
De activiteiten bij Noordwolde zijn in de laatste fase. Vermilion streeft ernaar de boring zo veilig en snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast af te ronden.

Over Vermilion
 
Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.
 
In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019