Datum: 10-07-2020 - 10:37
19
dec
'19
‘Werken in toerisme: van seizoenswerk naar vaste banen jaarrond’
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

‘Werken in toerisme: van seizoenswerk naar vaste banen jaarrond’

LEEUWARDEN – De PvdA wil dat de provincie Fryslân meer doet om het hele jaar toeristen te trekken. Het doel is het benutten van de kansen in de toeristische sector en het realiseren van werkzekerheid. “Er is op dit...

moment een groot gebrek aan arbeidskrachten en tegelijkertijd is het werk dat er is vooral seizoenswerk”, benadrukt Statenlid Jaap Stalenburg. “Als we ervoor zorgen dat er jaarrond een goed verspreide en vaste instroom van toeristen is, creëren we vaste banen.”

Campus voor gastvrijheid
Stalenburg verklaart dat de toeristische sector, volgens de provinciale beleidsnota Gastfrij Fryslân, in 2030 de grootste werkgever in de provincie kan worden. Hij denkt daarom dat er voor Friese onderwijsinstellingen een grote kans ligt om een campus gastvrijheidseconomie op te richten. “Door kennis en innovatieve ideeën te bundelen met een opleiding voor toekomstige arbeidskrachten realiseren we een voedingsbodem voor het toerisme.”

Ontwikkeling toerisme
De PvdA denkt dat jaarrond toerisme ook een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van andere sectoren. “Je ziet dat het toerisme zich steeds meer specificeert. Denk bijvoorbeeld aan cultuurtoerisme, natuurtoerisme en zorgtoerisme”, verduidelijkt Stalenburg. Komende woensdag, tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten dit jaar, dient de PvdA moties in om jaarrond toerisme en het idee van de campus voor gastvrijheidseconomie te stimuleren.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019