Datum: 20-09-2020 - 20:01
12
mrt
'20
Nieuwe speerpunten voor veiligheidsbeleid
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Nieuwe speerpunten voor veiligheidsbeleid

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2020 het integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren vastgesteld. Hierin staan de belangrijke veiligheidsonderwerpen waar de gemeente aan...

gaat werken: brandpreventie, diefstal, zorg, ondermijning en verkeer.
Brandpreventie
De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) organiseert de brandweerzorg. De gemeente volgt de ontwikkelingen bij VRF goed, zodat ze op bestuurlijk vlak invloed kan uitoefenen en lokaal de (preventie)acties van de brandweer beter kan ondersteunen. Denk hierbij aan bijeenkomsten bij plaatselijke belangen, de Land- en Tuinbouworganisatie, het zichtbaar oefenen in de wijk en meer.
Diefstal
Diefstal heeft veel invloed op het veiligheidsgevoel. Het aantal woninginbraken is in 2019 weer toegenomen. We willen nog efficiënter preventieve communicatie inzetten op specifieke doelgroepen en diefstalgevoelige tijdstippen. Onderzocht wordt of het in bezit hebben van inbrekerswerktuig in de Algemeen plaatselijke verordening. opgenomen kan worden.
Ook door cybercrime voelen mensen zich onveilig. Bij cybercrime breken internetcriminelen in op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. De rol die de gemeente heeft in de aanpak van cybercrime moet verder uitgewerkt worden. In 2019 organiseerden we bewustwordingssessie voor lokale ondernemers. Vanaf 2020 willen we samen met ondernemers, inwoners en professionals nieuwe acties gaan houden om (cyber)diefstal tegen te gaan. Onder meer via sociale media maken we inwoners bewust van de gevaren van cybercrime en vertellen we wat ze daartegen kunnen doen.
Zorg
De trend is dat steeds meer mensen thuis hulp krijgen in plaats van in een instelling opgenomen worden. Een gevolg is dat er meer incidenten komen met personen met verward gedrag en inwoners met andere soorten problematiek. De burgemeester heeft bevoegdheden voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast wil de gemeente de juiste hulpverlening inzetten om herhaling te voorkomen. Denk hierbij aan de inzet van de Wet tijdelijk huisverbod, gebiedsverboden (Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) en sluiting drugspanden. Daarnaast houden we regie op zaken met mogelijk maatschappelijke onrust, zoals zedenzaken. Wij willen weten wat er in de buurten speelt en gaan proactief in gesprek met zorgprofessionals. Daarom organiseren wij ons netwerk van straatinformatie tot de bestuurstafel.
Ondermijning
De gemeente krijgt een steeds grotere rol in de aanpak van ondermijning. Denk aan:
- aanpak van drugscriminaliteit door het sluiten van drugspanden;
- inwoners (ook scholieren) wijzen op de risico’s;
- weigeren van vergunningen;
- aanpakken van fraude.
Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit bericht kunt u contact leggen met team Communicatie van de gemeente
Weststellingwerf via telefoonnummer 0561 – 691 390 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We gaan daarnaast werken aan bewustwording, zodat inwoners maar ook medewerkers van de gemeente ondermijning kunnen herkennen. En we stimuleren het doen van meldingen. Zo krijgt de gemeente meer zicht op ondermijning en kunnen ondermijnende situaties worden aangepakt.
Verkeer
Bewonersgroepen vroegen aandacht voor te hard rijden in de bebouwde kom. Uit verkeerscijfers kwam naar voren dat dit vooral geldt voor de 30km zones. We gaan onderzoeken wat risicolocaties zijn en nemen daar vervolgens actie. We investeren in extra meetapparatuur. Veilig Verkeer Nederland blijft de lokale verkeerswerkgroepen ondersteunen.
Hoe verder?
De gemeente heeft deze vijf speerpunten samen met inwonersgroepen en lokale veiligheidsprofessionals voorbereid. Ook de landelijke ontwikkelingen zijn hierin meegenomen. Samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners zoals de brandweer en politie maakt de gemeente in 2020 voor de vijf speerpunten uitvoeringsplannen om daarna uit te voeren.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019