Datum: 08-02-2023 - 01:52
19
okt
'14

Verkiezingsprogramma CDA Fryslân 2015-2019: Vierbaans N381 van Donkerbroek tot Beilen

De N381 moet van Donkerbroek tot aan Beilen vierbaans gemaakt worden: dat is één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van CDA Fryslân voor 2015-2019. Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het conceptprogramma ‘Wenje, wurkje, wille’ in Burgum gepresenteerd. “We zetten in...

op meer werk, een sterkere Friese economie, lastenverlichting voor de Friese burgers en meer plezier in alles wat we doen,” aldus CDA lijsttrekker Sander de Rouwe. “We willen Fryslân groot maken!”

Wenje
CDA Fryslân wil de Friese bouwsector stimuleren door het verlaagde BTW-tarief langer te houden. “Daarnaast willen we onderzoeken of er meer Friese kredieten en hypotheken kunnen worden verstrekt aan met name bedrijven en jonge huizenkopers,” noemt De Rouwe. Ook de realisatie van mantelzorgwoningen kan op steun van het CDA rekenen. “We willen inzetten op maximale ruimte om te kunnen bouwen: niet zozeer nieuwbouw, maar vooral ook ruimte om van bestemming te veranderen.”

Wurkje
De Friese inwoners verdienen lastenverlaging, vindt het CDA. De motorrijtuigenbelasting moet daarom met € 20 miljoen worden verlaagd. Het CDA wil verder de Friese economie versterken door € 150 miljoen te investeren in een Fryske Investerings Maatschappij (FIM). De Rouwe: “Dit ondernemersfonds bundelt alle activiteiten op het gebied van acquisitie, starters, ouderenhuisvesting, innovaties,  ontwikkeling en participatie. Het CDA ziet ook kansen in meer economische samenwerking met de Duitse deelstaat Niedersachsen.

Wille
De Elfstedentocht is één van de visitekaartjes van Fryslân. “Dit is een volksevenement met een geweldige uitstraling, niet alleen voor onze provincie, maar ook voor Nederland,” stelt De Rouwe. “Met Wetsus en het techniekonderwijs willen we de kansen op een Elfstedentocht vergroten: bijvoorbeeld met ijsimplantatie.” Culturele Hoofdstad 2018 biedt ook culturele en economische kansen voor Fryslân. “Dit moet van een feestje voor een kleine groep een volksfeest voor de hele provincie gaan worden, dat blijvend economisch effect voor Fryslân heeft.”

Definitieve vaststelling
In de komende weken wordt het conceptprogramma door de Friese CDA afdelingen besproken. Op 17 november 2014 wordt het programma definitief vastgesteld door de Friese CDA leden.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019