Datum: 01-02-2023 - 07:07
22
okt
'14

Gemeente Weststellingwerf beschikt over 4 woningen die in het kader van de sanering gesaneerd moeten worden

WOLVEGA - De gemeente Weststellingwerf beschikt over 4 woningen die in het kader van de sanering wegverkeer lawaai nog gesaneerd moeten worden. Het betreft hier een restopgave van het totale aantal van 276 woningen die gesaneerd moesten worden. Het Rijk stelt hiervoor nu extra budget...

beschikbaar in de vorm van een tijdelijke overgangssubsidieregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid (ISVG). Gemeenten kunnen vóór 1 oktober 2014 hiervoor een subsidie aanvragen om de resterende woningen versneld te saneren. Het betreft de volgende woningen: Steenwijkerweg 26 in De Blesse, en Heerenveenseweg 106, 120 en 144 in Wolvega. Door het indienen van een subsidieaanvraag kunnen bij honorering van deze aanvraag de resterende 4 woningen worden gesaneerd en is de sanering wegverkeer lawaai in de gemeente daarmee afgerond. De tijdelijke subsidie biedt de gemeente de mogelijkheid om alsnog de laatste 4 woningen in het kader van de sanering wegverkeer lawaai te saneren. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot het aanvragen van deze subsidie zullen de woningen niet worden gesaneerd en loopt de gemeente het risico om op termijn zelf voor de kosten van de sanering op te draaien. Hiermee is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.

Meest populair

  • Zonnepark Noordwolde bijna gereed om stroom te leveren.
  • Drukte op het Lindefestival in Wolvega
  • 13e editie Oldtimer toertocht startte met 90 oude tractoren.
  • 31 velden vol korven en meer dan 1000 korfballende kinderen
  • Ynkoarten te keap: Cultuurkalender Fryslân 2019