Datum: 18-10-2017 - 18:24

17
Apr
'17
Vertrek bestuurder Zorggroep Liante
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Vertrek bestuurder Zorggroep Liante

De heer Gerke Jager (56), lid Raad van Bestuur van Zorggroep Liante legt zijn functie per 1 juni a.s. neer. Na bijna 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij Zorggroep Liante en haar rechtsvoorgangers is voor de heer Jager een natuurlijk moment...

aangetreden om zijn werkzaamheden over te dragen. Vorig jaar is de nieuwe koers, die aansluit bij de veranderingen en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, in gang gezet. Nu deze koers vorm krijgt is het tijd voor een nieuwe stap. De Raad van Toezicht is de heer Jager zeer erkentelijk voor zijn langdurige inzet, waarmee hij een organisatie heeft neergezet die zich kenmerkt als betrokken, warm en mensgericht. Op dit moment is nog niet bekend hoe en waar de heer Jager zijn carrière voort zal zetten. De komende maanden zal hij zijn taken overdragen aan mevrouw Aukje van Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur a.i. De Raad van Toezicht zal zich de komende periode over de opvolging buigen.

Meest populair