Datum: 23-11-2017 - 03:01

16
May
'17
Aandacht voor de muziekeducatie in Fryslân. Actualisering van eerdere onderzoeksgegevens uit 2015.
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Aandacht voor de muziekeducatie in Fryslân. Actualisering van eerdere onderzoeksgegevens uit 2015.

De provinciale organisatie Keunstwurk onderzoekt momenteel het aanbod op het gebied van muziekeducatie in Fryslân. Doel daarvan is om een haarscherp en actueel beeld te krijgen van de geografische spreiding van het aanbod, maar ook van...

het bereik, de kosten en het geboden niveau.
Al eerder – in 2015 – verrichtte Keunstwurk op verzoek van het provinciebestuur onderzoek naar de situatie rondom de muziekeducatie in Fryslân. Dat onderzoek resulteerde in het rapport ‘Muzyk yn ’e Mienskip’. In dat rapport staan o.a. aanbevelingen met betrekking tot de muziekeducatie én de noodzakelijke culturele infrastructuur.
Met het nieuwe onderzoek vindt een soort ‘herijking’ van het eerdere onderzoek plaats. En dat lijkt nodig. In het muziekaanbod in Fryslân gebeurt namelijk van alles. Zo werd vorig jaar de Friese Muziekbrigade geïntroduceerd. Hierbij gaat het om een provinciaal netwerk van partners die willen werken aan de toegankelijkheid en duurzame vernieuwing van het muziekonderwijs. Verder wordt met succes gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het muziekonderwijs op de Friese basisscholen. Dat onderwijs maakt voor veel kinderen  een eerste kennismaking met muziek en zang mogelijk.
Maar voor het logische vervolg op deze kennismaking – muziekles buiten schooltijd – is de situatie veel minder rooskleurig. Dit komt vooral doordat in heel veel gemeenten de afgelopen jaren de subsidieverlening voor deze ‘buitenschoolse’ muziekeducatie is afgebouwd. In sommige Friese gemeenten is de subsidieverlening  nagenoeg volledig verdwenen.

Reeds in 2015 constateerde Keunstwurk dat mede hierdoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de muziekeducatie in geografisch, organisatorisch en financieel opzicht onder druk zijn komen te staan. Deze beweging vormt een directe bedreiging voor de variëteit, de kwaliteit, de spreiding en de continuïteit van de buitenschoolse muziekeducatie. De situatie kan echter per gemeente sterk verschillen.
Het huidige onderzoek heeft tot doel om de actuele situatie haarscherp in beeld te brengen, evenals eventuele trends  en andere ontwikkelingen. Het gaat om een omvangrijk en complex onderzoek. De verwachting is echter dat na de zomer op basis van de resultaten ervan een effectief uitvoeringsplan tot stand komt. De bedoeling daarvan zal zijn om voor heel Fryslân de voorwaarden voor muziekeducatie te verbeteren, waardoor muziekles (als onderdeel van een bredere cultuurparticipatie) voor alle kinderen en jongeren toegankelijk wordt, vanaf eerste kennismaking tot en met de verdieping, voorafgaande aan eventuele professionalisering.

Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.