Datum: 21-11-2017 - 03:56

01
Jul
'17
Omgevingswet onbekend, maar niet onbemind
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Omgevingswet onbekend, maar niet onbemind

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2416 leden van Panel Fryslân. De Omgevingswet gaat na...

2019 in en geeft burgers meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het inrichten van de eigen leefomgeving. De meerderheid van de mensen wil zelf verantwoordelijkheid nemen voor en keuzes maken over de eigen leefomgeving. Een groot deel wil hierin ook best tijd investeren.
Hoe ouder iemand is, hoe meer betrokken hij of zij zich voelt bij de inrichting van de eigen leefomgeving. De jongere generatie (tot en met 40 jaar) geeft de betrokkenheid zelfs een onvoldoende (5.3). Daarentegen wil diezelfde jongere generatie wel actiever betrokken worden bij het maken van plannen voor de leefomgeving dan de oudere generaties. Zo geeft 30% van de jongere generatie aan mee te willen denken bij nieuwe plannen terwijl dit bij de 65-plussers 17% is.
Op welke manier zou u betrokken willen worden bij de plannen voor uw leefomgeving? (in procenten). Uitgesplitst in leeftijdscategorieën.

Naast de actieve welwillende groep die initiatieven wil starten en weet hoe dit moet, is er ook een groep die hier geen behoefte aan heeft of bang zijn dat initiatieven worden overgenomen door dominante anderen. Uit het onderzoek blijkt dat er verschil is tussen bijvoorbeeld hoger en lager opgeleiden met betrekking tot de behoefte en kennis over inzet voor de leefomgeving. Als dit er toe leidt dat sommigen verder op voorsprong worden gezet om hun leefomgeving te ontwikkelen kan dit leiden tot verschil in de kwaliteit van de leefomgeving. De uitdaging voor Provincie en gemeenten is om te manoeuvreren tussen over te laten aan mensen zelf en waar de overheid moet ondersteunen om te zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

Bron: Panel Fryslân (FSP), mei 2017

Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.