Datum: 21-11-2017 - 03:57

06
Jul
'17
Samenwerken aan toekomstbestendig basisonderwijs in regio Steggerda
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Samenwerken aan toekomstbestendig basisonderwijs in regio Steggerda

DE BLESSE - De basisscholen in Steggerda en De Blesse hebben te maken met dalende leerlingenaantallen. Om deze regio ook in de toekomst van kwalitatief goed onderwijs te kunnen voorzien, hebben de betrokken...

schoolbesturen Catent en Comprix regelmatig contact met elkaar en met het gemeentebestuur. Voor de nabije toekomst hebben de schoolbesturen hiertoe een stappenplan opgesteld. In een ambtelijk informatieve werkvergadering op 26 juni jl. is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Zorgvuldig proces
Onderwijsbeleid en –huisvesting is complex. Naast wet- en regelgeving en financiering zijn er veel partijen bij betrokken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de basisscholen. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Maar ook de teams met leerkrachten en ondersteunend personeel, directeuren en medezeggenschapsraden waarin de ouders vertegenwoordigd zijn, hebben een rol. Een zorgvuldig proces om te komen tot goede afwegingingen en keuzes is dan ook noodzakelijk. Het stappenplan geeft de partijen hiertoe tijd en vertrouwen.
Kwalitatief goed onderwijs
Vanaf 2013 wordt op bestuurlijk en op schoolniveau gesproken over de toekomst van het basisonderwijs in Steggerda en De Blesse. Het gaat om drie basisscholen: Fredericus in Steggerda (katholieke basisschool onder schoolbestuur van Catent), Triangel in Steggerda en Dorpsschool De Blesse (beiden openbare basisscholen onder schoolbestuur van Comprix). Bij alle gesprekken was het behoud van kwalitatief goed onderwijs in de regio het uitgangspunt. Half mei zijn alle ouders schriftelijk over de voorgenomen stappen geinformeerd. Na de zomer volgt een informatieavond voor inwoners van Steggerda en De Blesse.
Stappenplan
Met het stappenplan kunnen de schoolbesturen nu concreet aan de slag. Er zijn twee fasen:
Fase 1: Na akkoord van de medezeggenschapsraden zal het voornemen tot een fusie per 1 augustus 2018 van beide openbare basisscholen Triangel en Dorpsschool De Blesse worden uitgewerkt. Per 1 augustus 2017 wordt mevrouw Ingrid Bruinenberg benoemd als directeur van beide scholen, wat bijdraagt aan dit proces om te komen tot één school met twee locaties. Na de fusie per 1 augustus 2018 zal er sprake zijn van één school, echter wel een school met een locatie in De Blesse (groep 1 t/m 8) en een locatie in Steggerda (groep 1 t/m 8): één school, één directeur, één team, twee locaties.
Fase 2: Haalbaarheidsonderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor samenwerking, samenwonen of samengaan van de openbare fusieschool van Comprix en basisschool Fredericus (Catent). Afronding van het onderzoek wordt verwacht na 1 januari 2020.

Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.