Datum: 18-03-2018 - 12:49
12
jul
'17
Plaatsing noodlokalen Futura
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Plaatsing noodlokalen Futura

Op initiatief van de PvdA is gisteravond tijdens de voorjaarsnota een motie behandeld, welke raadsbreed ingediend is, om noodlokalen te plaatsen bij de bredeschool Futura te Wolvega. Door een sterke groei is deze school uit haar...

jasje gegroeid en wordt gekomen aan het fundament van de brede school. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het lesgeven en de arbeidsomstandigheden van het personeel. In het belang van het kind is het college in de motie gevraagd om positief te beslissen op de aanvraag tijdelijke plaatsing van noodlokalen, dit ondanks dat volgens de huisvestingsverordening onderwijs dit niet hoeft. Er zijn namelijk nog voldoende beschikbare vierkante meters elders in Wolvega beschikbaar en ook de komende jaren komen er nog meer vierkante meters door dalende leerling aantallen beschikbaar. Vandaar dat er sprake is van de voorwaarde van een vooralsnog tijdelijke vergunning van een jaar, waarbinnen de schoolbesturen dienen te komen met een huisvesting visie onderwijs voor Wolvega.
Uitdrukkelijk is door alle partijen gesteld dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie en dat er geen precedent werking zal zijn.
Het college heeft in haar reactie aangegeven de motie uit te zullen voeren. Alles zal in het werk gesteld worden dat er met ingang van het nieuwe schooljaar de noodlokalen geplaatst zijn.

Meest populair

  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • Nieuwe ‘Recycle Boulevard’ van Omrin is meer dan een kringloopwinkel
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.
  • Opendag crematorium Haskerpoort Oudehaske.
  • Daniël Oostra trekt volle feesttent Zuiderfeest.