Datum: 23-11-2017 - 04:42

17
Aug
'17
Onderzoek naar klanttevredenheid hûs en hiem
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Onderzoek naar klanttevredenheid hûs en hiem

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Partoer gaat onderzoek doen naar de klanttevredenheid over de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van hûs en hiem, de organisatie van Friese gemeenten voor welstandsadvisering en...

monumentenzorg. Het onderzoek bestaat uit een enquête die online ingevuld kan worden. De enquête is gericht op personen of organisaties die in de afgelopen vijf jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend bij de gemeente en daarbij contact hebben gehad met de adviescommissie van hûs en hiem.
Vrijwel alle Friese gemeenten schakelen de onafhankelijke adviescommissie van hûs en hiem in om bouwplannen te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Bij monumenten wordt ook beoordeeld in hoeverre de ingreep vanuit het oogpunt van monumentenzorg aanvaardbaar is. Per jaar verstrekt hûs en hiem circa 5500 adviezen.
Sinds enkele jaren is het mogelijk om – voordat de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend – tijdens een vooroverleg een schetsplan te bespreken met de adviescommissie. In Friesland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De adviseurs van hûs en hiem spelen hiermee in op de Omgevingswet, die naar verwachting over enkele jaren wordt ingevoerd. ,,Mede daarom willen wij graag weten hoe men de rol van hûs en hiem heeft ervaren. Met de uitkomsten van de enquête hopen wij onze dienstverlening in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen’’, aldus directeur Marc A. Visser van hûs en hiem.
Naast vragen over de dienstverlening van hûs en hiem wordt in de enquête ook gevraagd hoe het gesteld is met de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân en met de borging daarvan. Heeft u tussen 2012 en 2017 een bouwaanvraag ingediend en wilt u uw ervaringen met hûs en hiem delen? Vul dan de enquête in via www.partoer.nl/husenhiem

Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.