Datum: 23-11-2017 - 04:33

04
Sep
'17
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW): een nieuwe partij Samen doen we meer!
Geschreven door Redactie Blik Op Weststellingwerf

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW): een nieuwe partij Samen doen we meer!

Verschillende politieke partijen streven vaak meer dan één doel na: het sociale verband in de samenleving, werkgelegenheid, eerlijke inkomensverdeling en een verantwoord gebruik van onze aarde. Omdat niet iedereen deze...

doelen op dezelfde manier nastreeft, zijn er meerdere partijen ontstaan. Wij zijn ons er van bewust dat u als kiezer dan door de bomen het bos soms niet meer ziet.
Als PvdA afdeling Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! (WN) en Vrijheid Voor Allen (VVA) hebben wij veel standpunten die overeenkomen. Door te kijken naar wat ons verbindt en de krachten te bundelen gaan wij gezamenlijk met een nieuwe politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Wij noemen onze partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW). Dat wat wij belangrijk vinden, hebben we in bijgaande uitgangspunten verwoord.
Gezamenlijk streven wij binnen onze gemeente naar een rechtvaardiger samenleving en een samenleving die volop inzet op verantwoord gebruik van onze aarde. Daarom is ons uitgangspunt dat wij samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan inhoudelijke plannen en die vervolgens samen met u uit te voeren. Wij zijn er van overtuigd dat deze bundeling van krachten leidt tot een krachtige sociale en duurzame gemeentepolitiek en een open en inwonergerichte gemeentelijke organisatie zal bevorderen.
Andere punten in het verkiezingsprogramma zullen onder andere gaan over arbeid en inkomen. Werkloos worden en in de bijstand terecht komen kan iedereen overkomen. Wij vinden dat mensen in zo’n situatie recht hebben op een eerlijke, rechtvaardige behandeling op basis van vertrouwen. Wij willen dat mensen minder of geen gebruik hoeven te maken van de Voedsel- en Kledingbank. De stille armoede (ook onder agrariërs/ondernemers) en de groeiende schuldenproblematiek, samen met de inwoners waar het om gaat, zal structureel moeten worden verbeterd. Tenslotte maken de drie partijen zich grote zorgen over de milieuproblematiek. Wij willen samen met de inwoners van onze gemeente nagaan hoe wij met z’n allen een bijdrage - hoe klein ook -  kunnen leveren aan het klimaatsprobleem.
De komende maanden zullen we het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst samenstellen. Wij zullen de inwoners van onze gemeente de komende maanden benaderen om mee te denken en praten over ons verkiezingsprogramma. Wij nodigen u uit om kritisch mee te denken.

Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.